WANDELEN: Reevediep 1

In september 2020 maakte ik een fietstocht tussen Elburg en Kampen langs Drontermeer en Vossemeer (‘Reve’. In: Eigen land laatst!, 2021). Onderweg werd ik geconfronteerd met grote infrastructurele werken in het kader van ‘Ruimte voor de Rivier’, in dit geval voor de Gelderse IJssel. De Drontermeerdijk in Flevoland werd met groot materieel versterkt en verhoogd en er werd een nieuwe sluis gebouwd in het Drontermeer bij het onbewoonde eiland Reeve. Dit alles om een kleine aftakking van de IJssel geschikt te maken om in extreme gevallen te dienen als ‘bypass’, het Reevediep, zodat niet al het IJsselwater dwars door Kampen hoeft te stromen. Het project is inmiddels in zijn geheel opgeleverd.


Een nieuwe lange vaste pijlerbrug over het Reevediep, de Nieuwendijkbrug, verbindt Kampen met Kamperveen in het zuiden. Hier start ik mijn wandeling op donderdag, 4 januari 2024. Het water in de IJssel en de ‘bypass’ is inmiddels een eind gezakt zodat de fietspaden buitendijks weer begaanbaar zijn.


In de rietkragen veel grote zilverreigers en in het open water fluiten de smienten en dobberen vele ganzen, vooral grauwe ganzen en Canadese ganzen. In de verte op een ondiepte een enorme groep kieviten, die op mijn verzoek massaal een proefvlucht maken. Een torenvalk, die laag overvliegt, wordt onthaald op een striemend fluitconcert van de smienten.  


Het water is zo ver gezakt dat er ook slootwater uit de omringende polders van Kamperveen via een buizenstelsel op het Reevediep kan worden geloosd.


Ik bereik het Drontermeer met de Reevedam en de nieuwe Reevesluis bij het eiland Reeve. In een bosje op het eiland een groot roofvogelnest en langs de bosrand een vuurrode slinger van struiken rode kornoelje.


Het Drontermeer is door de Reevedam een kopje kleiner gemaakt (zo’n twintig procent), want het noordelijke deel is Reevemeer gedoopt. De dam en de verhoogde Drontermeerdijk moeten zorgen dat het IJsselwater niet de Randmeren en Oost-Flevoland instroomt.


Ik volg het buitendijkse fietspad langs de Drontermeerdijk (nu dus eigenlijk Reevemeerdijk) naar het noorden, maar wordt door restanten hoogwater gedwongen de verkeersweg boven op de dijk te gebruiken. Een solitair gebouwtje langs de weg is de ingang van de spoortunnel, die onder het Reevemeer doorloopt voor het Hanzelijntje Zwolle-Kampen-Dronten-Lelystad. Met grote regelmaat komen treinen uit de tunnel tevoorschijn of duiken de tunnel in.


Op mijn eerder genoemde fietstocht vormde de Roggebotsluis tussen het Drontermeer en het Vossemeer nog de beveiliging voor de Veluwerandmeren tegen opgestuwd water. Maar deze sluis is in de nieuwe opzet van de ‘bypass’ overbodig geworden en inmiddels volledig ontmanteld en vervangen door een nieuwe verkeersbrug. Reevediep en Reevemeer staan dus nu in open verbinding met het Vossemeer, en daarmee via het Ketelmeer met het IJsselmeer. Bij storm kan IJsselmeerwater het Reevediep instromen en uiterwaarden overspoelen. Bij hoogwater in de IJssel kan het rivierwater in omgekeerde richting afgevoerd worden naar het IJsselmeer. En dat is voor het eerst gebeurd de afgelopen weken in december 2023!


Bij de nieuwe Roggebotbrug verpozen bij een waterplas een drietal verwilderde muskuseenden oftewel barbarie-eenden, monsters met die lelijke rode wratten rond de ogen. Mocht u met Kerst eendenbout hebben gegeten, dan was het waarschijnlijk een Franse barbarie-eend, die volgens Wakker Dier op een barbaarse manier als staleend is vetgemest.


In de berm van de brugopgang bloeien madeliefjes volop, of beter gezegd madelieven. Geen wilde exemplaren van onze nationale bloem, maar aangeplante kweekvormen met bloemen van wel vijf centimeter in diameter. Vanaf de brug zicht op een grote groep van de grote zaagbek, zowel wit-zwarte woerden met groenige kop als grijze eenden met bruine kop.


Aan de Kampense zijde van de brug eerst een grote locatie van EuroParcs De IJssel Eilanden met huisjes hutjemutje naast elkaar, maar wel aan het water. Vervolgens een groot rietmoeras langs het Reevemeer met ontelbare ganzen, krakeenden, wilde eenden, meerkoeten, aalscholvers en aanverwante artikelen. Meest interessant een groepje van drie nonnetjes, oftewel de kleine zaagbek, een bijzondere kleine eend met zijn sneeuwwitte veren onderbroken door enkele zwarte lijnen en vlekken.


Ik bereik dan de andere ingang van de spoortunnel. Op dit punt van de aansluiting van het Reevediep op het Reevemeer staat aan het water een waarschuwingsbord met een tekst in ledverlichting: ‘Geen bediening tot 31-3-2024’. Dat kan toch niet op de nieuwe Reevesluis slaan? Al snel wordt me duidelijk dat het gaat om de nieuwe Scheeresluis helemaal aan het begin van het Reevediep, die pleziervaartuigen de mogelijkheid biedt te pendelen tussen IJssel en Reevediep. Wil je buiten het seizoen vanuit de Randmeren de IJssel op? Dat wordt dan omvaren via het Ketelmeer!  

Op de ‘klimaatdijk’ langs het Reevediep wordt inmiddels nieuwbouw gepleegd voor het dorp Reeve, onderdeel van de plannen van Kampen om de vleugels uit te slaan westelijk van de N50, richting Flevoland. Huizen staan er al, de toegangswegen zijn nog modderig, maar daar heeft een bloeiende gele kamille geen probleem mee.


Weer op de dijk maak ik nog enkele mooie foto’s van het Reevediep en de Nieuwendijkbrug, terwijl de zon door het wolkendek breekt. 

 


[Beeldverhaal]


Gepost: 20 Januari 2024


Komoot: Drontermeersluis – Brug Rondje (15 km)